เช่ารถทัวร์

ภัสสรชัยทัวร์ให้บริการรับ-ส่ง กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขอขอบพระคุณ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้บริการ รถบัสเช่า จากภัสสรชัยทัวร์ เพื่อรับส่งคณะตำรวจ เดินทางจาก กองบัญชาการศึกษา ถนนวิภาวดีรังสิต ไปฝึกซ้อมในตัวเมือง โดยเราได้จัดเตรียมรถบัสเช่า 40 – 45 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน ประกอบไปด้วย

– Galaxy Patsornchai S รถบัสเช่า 43 ที่นั่ง

– MAN Patsornchai รถบัสเช่า 44 ที่นั่ง

– Deluxe Coach 2 รถบัสเช่า 44 ที่นั่ง

– Deluxe Coach 3 รถบัสเช่า 44 ที่นั่ง 

ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการรถบัสเช่าจากภัสสรชัยทัวร์ครับ

รถบัส
รถบัสเช่า
รถทัวร์
เช่ารถบัส