เช่ารถบัส, เช่ารถทัวร์, รถบัส, รถทัวร์, รถรับส่งพนักงาน, รถบัสเช่า

มาตรการป้องกันโควิด-19 ของ ภัสสรชัยทัวร์

มาตรการป้องกันโควิด-19 ของภัสสรชัยทัวร์ ( COVID-19 Policy )

เช่ารถบัส, เช่ารถทัวร์, รถบัส, รถทัวร์, รถรับส่งพนักงาน, รถบัสเช่า

เรียนผู้ใช้บริการภัสสรชัยทัวร์ที่เคารพทุกท่าน 

ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา พันธกิจที่สำคัญของภัสสรชัยทัวร์คือการดูแลผู้ใช้บริการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับรถบัสเช่า และรถรับส่งพนักงาน ของภัสสรชัยทัวร์

โดยสืบเนื่องจากการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทางภัสสรชัยทัวร์จึงได้ยกระดับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม สำหรับผู้ใช้บริการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน

การลดภาวะความเสี่ยง การติดเชื้อ COVID-19

ทั้งนี้ จากการประกาศแนวทางมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ล่าสุดของทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รวมถึงรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขนั้น มีการระบุว่า โอกาสที่จะมีอาการป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของบุคคลส่วนใหญ่ หลังจากที่ได้รับเชื้อนั้นเป็นไปได้ต่ำ

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ไม่ให้ผู้ใช้บริการ รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้นั้น ทางภัสสรชัยทัวร์ได้มีการออกมาตรการทำความสะอาด สำหรับการฆ่าเชื้อไวรัส ภายในบริเวณรถ ทั้งสำหรับรถบัสเช่า และรถรับส่งพนักงาน ของภัสสรชัยทัวร์ ซึ่งมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 

นอกจากนี้ ทางภัสสรชัยทัวร์ยังได้มีการอบรมและให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน เกี่ยวกับมาตรการของทางบริษัท รวมถึงกำชับให้พนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด 

มาตรการป้องกัน COVID-19 สำหรับตัวรถโดยสาร ของภัสสรชัยทัวร์

ทางภัสสรชัยทัวร์ได้ติดตามรายงานจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รวมถึงรายงานจากกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยจากมาตรการดังกล่าว รถบัสเช่า และรถรับส่งพนักงาน มีมาตรการดังนี้

 • ผ่านทำความสะอาดภายในห้องโดยสารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ อย่างละเอียด
 • ผ่านการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรค ภายในห้องโดยสาร ก่อนให้บริการในทุกเที่ยววิ่ง
 • ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการพ่นน้ำยาภายในห้องโดยสาร
 • ผ่านการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทั้งหมด
 • ติดตั้งเครื่องกรองอากาศระบบไอออน
 • บริษัทฯ ได้จัดเตรียมวิดีโอสาธิตวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะเปิดก่อนรถออกทุกครั้ง
 • ฉากกั้นระหว่างที่นั่ง ใน รถบัสเช่า White Pearl Patsornchai ขนาด 39 ที่นั่ง

มาตรการป้องกัน COVID-19 สำหรับพนักงานขับรถ

 • พนักงานขับรถทุกคน ได้รับวัคซีน COVID-19 จำนวน 3 – 4 เข็ม ตามความสมัครใจ
 • พนักงานได้รับการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนออกให้บริการ
 • ผ่านการวัดความดันโลหิตและค่าออกซิเจนก่อนให้บริการ
 • ผ่านการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนให้บริการ
 • สวมหน้ากากอนามัย และ ถุงมือ ระหว่างการให้บริการตลอดเวลา

หมายเหตุ: เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทางภัสสรชัยทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ตามรายงานของศบค. กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกบนรถที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

 • มีหน้ากากอนามัยสำรอง กรณีผู้โดยสารลืมหน้ากากอนามัย
 • แอลกอฮอล์เจล
 • เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ
 • ถาดล้างรองเท้า ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับล้างก่อนขึ้นรถ

สัญญาจากทางภัสสรชัยทัวร์

ทางภัสสรชัยทัวร์สัญญาว่า จะให้ความสำคัญที่สุดในด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมกับจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

โดยทางภัสสรชัยทัวร์ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับทางภัสสรชัยทัวร์ตลอดช่วง 25 ปีที่ผ่านมา และทางภัสสรชัยทัวร์สัญญาว่า ถึงแม้ ณ ปัจจุบัน สถานการณ์จะยังคงไม่กลับสู่สภาวะปกติ แต่ทางบริษัทจะยังคงให้บริการอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านรู้สึกปลอดภัยกับทางภัสสรชัยทัวร์

 

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Call Center. 02-537-8881