เช่ารถบัส, เช่ารถทัวร์, รถบัส, รถทัวร์, รถรับส่งพนักงาน, รถบัสเช่า

ก้าวสู่ระดับที่ เหนือกว่า

บริการด้วยรถโดยสาร ระดับพรีเมี่ยม พร้อมมาตรฐานระดับสากล

มาตรฐาน การดำเนินธุรกิจ

ภัสสรชัยทัวร์ อยู่ระหว่างการขอใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 39001:2012

โดยบริษัท ภัสสรชัยทัวร์ แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด เชื่อมั่นว่า ระบบ ISO 9001 : 2015 และ ISO 39001 : 2012 จะเพิ่มศักยภาพให้กับระบบบริหารความปลอดภัยของบริษัทฯ ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมการให้บริการขนส่งที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ISO 9001:2015 คืออะไร

ISO 9001 : 2015 ระบบมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System : QMS) เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้

ISO 39001:2012 คืออะไร

ISO 39001 : 2012 เป็นระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Traffic Safety Management System : RTSMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายและความปลอดภัยในกระบวนการขนส่งขององค์กร

สอบถามราคาเช่ารถบัส

สอบถามราคาเช่ารถบัส รถรับส่งพนักงาน รถโคช และรถตู้