Leicester City Bus

รถบัสสองชั้น

ภัสสรชัยทัวร์ได้ให้บริการกับทีมฟุตบอล Leicester City

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของภัสสรชัยทัวร์  เมื่อปี 2013 ภัส …

ภัสสรชัยทัวร์ได้ให้บริการกับทีมฟุตบอล Leicester City Read More »