รถบัส Super Junior

Super Junior World Tour “Super Show 7”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เราได้ให้บริการรถโดยสารรับส่งทีมงาน Super Junior World Tour “Super Show 7” ที่จัดแสดงที่ Impact Challenger Hall โดยครั้งนี้ เราได้ให้บริการด้วยรถโดยสารชั้นเดียว The New Galaxy Patsornchai ขนาด 51 ที่นั่ง ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการจากภัสสรชัยทัวร์  

รถบัส ภัสสรชัยทัวร์