เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เราได้ให้บริการรถโดยสารรับส่งทีมงาน Super Junior World Tour “Super Show 7” ที่จัดแสดงที่ Impact Challenger Hall โดยครั้งนี้ เราได้ให้บริการด้วยรถโดยสารชั้นเดียว The New Galaxy Patsornchai ขนาด 51 ที่นั่ง ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการจากภัสสรชัยทัวร์  

รถบัส ภัสสรชัยทัวร์