บริการรถตู้ รถตู้รับส่งพนักงาน เช่ารถตู้ ภัสสรชัยทัวร์

Toyota Commuter

The Toyota Commuter is perfect for you if you are traveling as a group of 14 (maximum of 15). Low-emissions diesel engine and complete entertainment system with HD TV ensures a smooth and stress-free journey. Its compact size relative to buses make this an excellent choice for mobility, like winding roads and changing elevations, perfect for a trip up a mountain.

Please contact us at 02-537-8881

บริการรถตู้ รถตู้รับส่งพนักงาน เช่ารถตู้ ภัสสรชัยทัวร์

บริการรถตู้ รถตู้รับส่งพนักงาน เช่ารถตู้ ภัสสรชัยทัวร์

[whohit]รถตู้เช่า 14 ที่นั่ง[/whohit]