รถทัวร์

ภัสสรชัยทัวร์ได้ให้บริการผู้เข้าแข่งขัน EA Champions Cup Winter 2016 เช่ารถบัสบริการดีแน่นอน

สำหรับนักเล่น FIFA Online 3 ต้องรู้จักกับการแข่งขัน EA Champions Cup Winter 2016 อย่างแน่นอน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นการแข่งขันเกม EA SPORTS FIFA Online 3 ที่มีความยิ่งใหญ่ โดยการแข่งขันได้จัดขึ้น ณ GMM Live House Central World ชั้น 8 ระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อความสะดวกสบายสูงสุด ภัสสรชัยทัวร์ได้ให้บริการผู้เข้าแข่งขันระดับสุดยอดด้วยรถโดยสารใหม่ MAN Patsornchai

เช่ารถบัส เช่ารถทัวร์ เช่ารถโคช ภัสสรชัยทัวร์

รถบัส รถทัวร์ เช่ารถบัส เช่ารถทัวร์ เช่ารถโคช ภัสสรชัยทัวร์

รถบัส รถทัวร์ เช่ารถบัส เช่ารถทัวร์ เช่ารถโคช ภัสสรชัยทัวร์

เช่ารถบัส