เช่ารถบัส ทำความสะอาด

มาตรการการป้องกัน เชื้อไวรัส COVID-19

ภัสสรชัยทัวร์ ห่วงใยผู้โดยสาร

🌍 เราดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยนำรถโดยสารทุกคันที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง มาทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างถี่ถ้วน ทั้งมีการทำความสะอาดรถโดยสารในเส้นทางอื่นๆ อย่างละเอียดด้วยเช่นกัน รวมถึงบริษัทฯได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือประจำอยู่บนรถ 

เพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านปลอดภัย ไปกับภัสสรชัยทัวร์ด้วยรอยยิ้ม 💙