รถบัสไฟฟ้า

รถบัสไฟฟ้า รถเมล์ไฟฟ้า ( Electric Bus )

💙 ให้บริการเฉพาะสัญญาระยะยาว
📶 Free Wi-Fi
🔊 เครื่องเสียง Pioneer
⚡️ พลังงานไฟฟ้า 100%
🚻 ห้องน้ำ (ในบางรุ่น)
🔋 ช่องชาร์จมือถือในทุกที่นั่ง
🤖 วิทยุระบบ Android
📸 ระบบกล้องวงจรปิด
💫 Ambient Lighting (ในบางรุ่น)
💺 Automatic Seatbelt 3 จุด
🧒🏻 สามารถติดตั้ง Car Seat เด็กเล็กได้