เช่ามินิบัส

เช่ารถบัส 20 ที่นั่ง, เช่ามินิบัส, มินิบัส

เช่ารถบัส 20 ที่นั่ง กับภัสสรชัยทัวร์ ได้มากกว่า 20 ที่นั่ง เพราะ Plan S คันนี้สามารถนั่งได้มากถึง 24 ที่นั่ง ใหญ่กว่ามินิบัสทั่วไป ในราคาค่าบริการเท่ากัน