เช่ารถบัสรายเดือน

คู่มือสำหรับสำหรับเช่ารถบัสรายเดือน

    ในปัจจุบันหลายหน่วยงาน หรือหลายองค์กร นิยมเลือกใช้บริการเช่ารถบัสรายเดือน เพื่อเป็นสวัสดิการรถรับส่งให้กับพนักงาน เป็นรถรับส่งสำหรับนักเรียน หรืออาจจะเลือกเช่าสำหรับใช้ในการเดินทางไปทำกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทั้งนี้ การเช่ารถบัสรายเดือนนั้น เป็นบริการในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ เพราะตอบโจทย์ทั้งในเรื่องความคุ้มค่าของการลงทุนและตอบโจทย์ทั้งในเรื่องความสะดวกสบายของการใช้บริการรถบัสจากผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานใดที่กำลังสนใจจะเลือกใช้บริการรถบัสเช่ารายเดือน วันนี้เรามีเทคนิคดีๆ ที่เรียกได้ว่าเป็นคู่มือสำหรับการเช่ารถบัสรายเดือน มาฝากกัน

บริการเช่ารถบัสรายเดือน คือ อะไร

    บริการรถบัสเช่ารายเดือน  เป็นบริการรถบัสเช่ารูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์สำหรับหน่วยงาน หรือองค์กร รวมทั้งผู้ประกอบการต่างๆ ที่ต้องการใช้รถบัสที่มีมาตรฐาน พร้อมคนขับที่มีความเชี่ยวชาญในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยเลือกที่จะเช่ารถบัสทดแทนการซื้อรถบัสซึ่งมีมูลค่าหลายล้านบาทเป็นของหน่วยงาน ทั้งนี้ บริการรถบัสเช่ารายเดือนนั้น ช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการที่ต้องดูแลทั้งเรื่องพนักงานขับรถ การซ่อมบำรุงรถต่างๆ ให้แก่องค์กรได้เป็นอย่างดี บริษัทจะทำสัญญาเช่ากับผู้ประกอบการที่ให้เช่ารถบัส พร้อมพนักงานขับรถ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเช่ารถพร้อมคนขับคิดเป็นรายเดือน ซึ่งผู้ทำสัญญาสามารถเลือกได้ว่าจะทำสัญญาเช่ารถบัสรายเดือน ต่อเนื่องนานเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ เช่น ทำสัญญาเช่ารถบัสรายเดือน เดือนละ … บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี หรือ 3 ปี  โดยผู้ประกอบที่ให้เช่ารถบัสรายเดือนจะต้องจัดรถพร้อมพนักงานขับรถเพื่อให้บริการตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับหน่วยงาน  

ความคุ้มค่าของการใช้บริการรถบัสเช่ารายเดือน

  • ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ในการซื้อรถ

การซื้อรถของบริษัทแม้จะมีความคุ้มค่า เพราะบริษัทจะมีสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น แต่อาจจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ในครั้งแรก  รวมทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมบำรุง ค่าน้ำมัน ค่าล้างรถ และต้องมีค่าจ้างพนักงานขับรถอีกด้วย ดังนั้น การเลือกใช้บริการเช่ารถบัสรายเดือน จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทำให้บริษัทสามารถเกิดความคล่องตัวทางการเงิน รวมทั้งลดภาระในการดูแลรถอีกด้วย

  • สามารถเลือกรถที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ ปรับเปลี่ยนรถได้

บริการรถบัสเช่ารายเดือนในปัจจุบัน มีรถให้บริการที่หลากหลาย ทั้งรถบัส มินิบัส รถโค้ช ดังนั้น เราสามารถเลือกเช่ารถบัสที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานได้

  • บริการเช่ารถบัสรายเดือน มีรถสำรองให้ใช้ในกรณีรถเสีย

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น รถเสีย รถเสียระหว่างทาง หากเป็นรถของหน่วยงานเองอาจจะต้องรอระยะเวลาซ่อม และไม่สามารถใช้งานได้ทันทีตามปกติ แต่หากใช้บริการรถบัสเช่ารายเดือน หน่วยงานสามารถเลือกผู้ให้บริการที่จัดให้มีรถสำรองใช้ทดแทนได้กรณีฉุกเฉินได้  

  • บริการเช่ารถบัสรายเดือน มาพร้อมพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญ

พนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญมีความสำคัญอย่างมากต่อการใช้บริการรถบัส ซึ่งบริษัทที่ให้บริการเช่ารถบัสรายเดือน จะจัดให้มีพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญรถประเภทนั้นๆ มาพร้อมให้บริการ  ในกรณีที่พนักงานขับรถไม่พร้อมทำงาน บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถก็จะจัดคนขับรถมาทดแทนให้ ทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน หน่วยงานหรือองค์กรไม่ต้องยุ่งยากในการเปิดรับบุคลากรพนักงานขับรถเพิ่มเติม ซึ่งการจ้างพนักงานขับรถพร้อมสวัสดิการต่างๆ อาจจะทำให้ต้นทุนในการใช้งานรถบัสของหน่วยงานเอง สูงกว่าการเช่ารถบัสรายเดือนก็เป็นได้  

แนวทางการเลือกเช่ารถบัสรายเดือนให้มีประสิทธิภาพ

  • เลือกเช่ารถบัสรายเดือนที่ตอบโจทย์ วัตถุประสงค์การใช้งาน

การเลือกเช่ารถบัสรายเดือน ฝ่ายที่กำกับดูแลต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานรถบัส เพื่อที่จะได้เลือกรถบัสที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งาน เช่น เช่ารถบัสรายเดือนเพื่อรับส่งพนักงาน  ก็ต้องเลือกรถที่มีจำนวนที่นั่งเพียงพอ สามารถนั่งได้อย่างสะดวกสบาย เป็นต้น

  • เลือกเช่ารถบัสรายเดือนจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ

ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการที่ให้เช่ารถบัส เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องคำนึงถึงเป็นลำดับต้น เพราะการที่เราเลือกใช้บริการเช่ารถนั้น เท่ากับเราถ่ายเทความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่องรถบัสที่ต้องใช้งานในองค์กรให้บริษัทผู้ให้เช่าดูแล ดังนั้นต้องเลือกบริษัทผู้ให้เช่ารถที่มีมาตรฐาน มีการจดทะเบียนบริษัทถูกต้อง มีที่ตั้งที่เป็นหลักแหล่งชัดเจน สามารถติดต่อประสานงานได้ และหากมีประสบการณ์ในการให้บริการเช่ารถบัสรายเดือนก็จะดีมาก

  • เลือกเช่ารถบัสรายเดือนจากบริษัทที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย

มาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้เช่าจะต้องพิจารณา โดยบริษัทผู้ให้เช่ารถบัสรายเดือน จะต้องให้บริการรถที่มีความปลอดภัยตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย อาทิ มีจำนวนที่นั่งที่เหมาะกับประเภทของรถ มีเข็ดขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เป็นต้น ทั้งนี้ นอกจากมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถแล้ว ผู้เช่าควรพิจารณาถึงนโยบายที่ผู้ประกอบการแจ้งประชาสัมพันธ์ร่วมด้วย ว่ามีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยหรือไม่ เช่น ควรมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้พนักงานขับรถด้านความปลอดภัยต่างๆ ควรมีการกำหนดนโยบายในการตรวจสอบพนักงานขับรถทั้งประวัติ การตรวจสุขภาพ การตรวจวัดแอลกอฮอล์ หรือการติดตั้ง GPS เพื่อติดตามรถ เหล่านี้คือนโยบายที่เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย หากผู้ประกอบการเจ้าใดมีครบถ้วนก็ถือว่าเป็นผู้ให้บริการที่น่าสนใจ

  • เลือกเช่ารถบัสรายเดือนจากบริษัทที่มีมาตรฐานด้านการให้บริการ

นอกเหนือจากมาตรฐานด้านความปลอดภัยแล้ว มาตรฐานในการให้บริการก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน เพราะการใช้บริการรถบัสเช่ารายเดือนนั้น รถบัสที่ใช้ควนมีความสะอาด พนักงานขับรถที่มีจิตบริการที่ดี แต่งตัวสุภาพเรียบร้อย พูดจาดี ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก่อนที่เราจะตัดสินใจเช่ารถสามารถตรวจสอบได้จากนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการของผู้ประกอบการนั้นๆ

  • ต้องจัดทำเอกสารสัญญาเช่ารถบัสรายเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร  

ในการเลือกเช่ารถบัสรายเดือนจากบริษัทผู้ให้เช่านั้น บริษัทหรือองค์ต้องมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ประกอบการ โดยเราควรพิจารณาถึงข้อตกลงต่างๆ อย่างละเอียดว่าสอดคล้องกับความต้องการของเราหรือไม่อย่างไร เช่น ผู้ประกอบการจัดให้มีพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญเส้นทางหรือไม่ กรณีพนักงานขับรถประจำลา มาสาย ผู้ให้บริการเช่ารถบัสจะจัดสรรให้รถสามารถให้บริการตามปกติได้อย่างไร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรถเสียระหว่างการเดินทาง ผู้ให้บริการจะดำเนินการอย่างไร รวมทั้งต้องพิจารณาถึงกำหนดระยะเวลาในการเช่ารถบัสรับส่งพนักงานว่าระยะสัญญาเป็นรายเดือน รายปี หรือราย 3 ปี ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วกรณีที่เราทำสัญญาระยะยาวมักจะมีค่าบริการที่คุ้มค่ามากกว่าระยะสั้น แต่ก็ต้องพิจารณาถึงความจำเป็นด้านอื่นๆประกอบด้วย

  • พิจารณาสภาพรถจริงก่อนตัดสินใจทำสัญญา

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะตัดสินใจทำสัญญาเช่ารถบัสรายเดือนกับผู้ประกอบการบริษัทไหน เราควรต้องได้เห็นสภาพจริงของรถบัสที่เราจะใช้งานก่อนตัดสินใจ รวมทั้งควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆของรถ ว่ามีครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่  เพื่อให้การเลือกเช่ารถปรับอากาศรับส่งพนักงานมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงานทุกคน

เช็คลิสต์ในการเลือกรถบัสเช่ารายเดือน

    มาดูที่ตัวรถและการให้บริการกันบ้าง สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการเลือกเช่ารถบัสรายเดือนให้กับหน่วยงาน เราจะได้รถบัสที่บุคลากร นักเรียน หรือผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการพึงพอใจ ก็ต่อเมื่อเราได้เลือกเช่ารถบัสที่สะดวก ปลอดภัย นั่งแล้วรู้สึกสบาย รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งแน่นอนว่าในฐานะผู้เช่า เราสามารถเลือกเช่ารถบัสที่ดีที่สุดภายใต้งบประมาณของเราได้ ไปดูกันว่า รถบัสเช่ารายเดือนที่ดี ควรมีเช็คลิสต์อะไรบ้าง

    1. เลือกเช่ารถบัสรายเดือนที่มีความปลอดภัยสูง

ความปลอดภัยเป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกรถใช้บริการเช่ารถรายเดือน ทั้งนี้ มาตรฐานความปลอดภัยของรถบัสที่ควรต้องพิจารณา ได้แก่ อายุการใช้งานของรถบัสไม่ควรเกิน 5 ปี  ควรมีเข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่ง และเข็มขัดนิรภัยนั้น ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้จริง  มีกระจกนิรภัยและถังดับเพลิงเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด  ควรติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลระหว่างการเดินทาง หรือระบบติดตามรถ GPS เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

    2. เลือกเช่ารถบัสที่มีพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญเส้นทาง

การเดินทางจะราบรื่นและมีความสุข นอกเหนือจากสมรรถนะของรถที่ดี มีความปลอดภัยสูงแล้ว การที่มีพนักงานขับรถที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญ ผู้โดยสารทุกคนต้องการเดินทางกับรถที่มีพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญเส้นทาง มีใบขับขี่ที่ตรงกับประเภทของรถ ให้บริการด้วยความสุภาพ ขับรถอย่างมีน้ำใจ ที่สำคัญพนักงานขับรถ ควรได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ วัดสารเสพติดก่อนให้บริการ และในสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ควรต้องมีการตรวจวัดไข้และเอกสารรับรองเกี่ยวกับสุขภาพด้วย รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ

    3. เลือกรถบัสที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน พักผ่อนได้สบาย

ผู้โดยสารทุกคนย่อมอยากเดินทางด้วยรถบัสที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ดังนั้นรถบัสเช่ารายเดือนที่เราเลือก หากมีความสะดวกสบายตามสมควร เช่น มีเบาะกว้าง นั่งสบาย สามารถยืดเหยียดเอนหลังนอนได้ มีเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานได้ดี ไม่ร้อนอบอ้าวระหว่างเดินทาง มี WIFI และ ช่องชาร์จ USB บริเวณเบาะที่นั่งของแต่ละท่าน มีห้องน้ำและจุดล้างมือ เพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉินหาก เหล่านี้ก็จะช่วยให้ผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการพึงพอใจมากยิ่งขึ้น  

    4. เลือกเช่ารถบัสที่มีรูปลักษณ์สวยงาม สอดคล้องกับภาพลักษณ์ขององค์กร

เรื่องภาพลักษณ์ขององค์กรก็เป็นส่วนสำคัญที่เราสามารถใช้ในการตัดสินใจเช่ารถบัสรายเดือนได้  เพราะหากว่าแต่ละผู้ประกอบการเสนอตัวเลือกของรถและสัญญาเช่าที่เป็นธรรมคล้ายๆ กัน สภาพของรถที่มีความสวยงาม ดูดี ก็จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้ เพราะรถบัสเช่ารายเดือนที่เราเลือกใช้งาน ก็เปรียบเสมือนรถขององค์กร ขับขี่ไปออกงานหรือไปทำกิจกรรมที่ไหนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ที่สะท้อนถึงความหรูหรา น่าเชื่อถือของบริษัทได้เช่นกัน

    การเลือกใช้บริการรถบัสเช่ารายเดือน เป็นทางเลือกในการจัดหารถบัสเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที่หลายหน่วยงานนิยม เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องใช้งานรถบัสเป็นประจำในช่วงเวลานั้นๆ เช่น รถรับส่งพนักงาน รถรับส่งนักเรียน รถเดินทางเพื่อทำกิจกรรมนอกสถานที่ขององค์กร การเช่ารถบัสรายเดือน จะช่วยลดภาระในการจัดสรรดูแลเรื่องรถและพนักงานขับรถ โดยมีผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะดูแลแทน  ทำให้เกิดความสะดวก คุ้มค่า เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาดที่ผู้บริหารยุคใหม่นิยม

สามารถติดต่อเช่ารถบัส ภัสสรชัยทัวร์
Call Center. 02-537-8881
Official Line: @patsornchai
ที่อยู่: บริษัท ภัสสรชัยทัวร์ แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด
เลขที่ 7/391 ซอยวิภาวดี 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
website: https://www.เช่ารถบัส.com/