รับสมัครพนักงานขาย (Sales)

ภัสสรชัยทัวร์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานและบุคลากรมืออาชีพที่พร้อมที่จะก้าวไปในโลกยุคใหม่ด้วยใจรักงานด้านการบริการ มีความรับผิดชอบสูง สนุกกับการทำงาน ยินดีรับการพัฒนาวิชาชีพ ทุ่มเทกับงานหนัก มีความสามารถในการสื่อสารและร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดีและที่สำคัญ มีมารยาทดี มีความซื่อสัตย์ มีความตั้งใจที่จะทำงาน รายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ปวช. หรือ ปริญญาตรี

3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้

4. ไม่ติดสารเสพติด ไม่ติดการพนัน มีความซื่อสัตย์ มีใจรักในงานด้านบริการ

5. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

6. หากสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ​ได้ (อ่าน เขียน พูด) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ลักษณะการทำงาน

ประสานงานและติดต่อกับลูกค้า รับ-ส่งอีเมล ติดต่อกลับลูกค้าทางโทรศัพท์ ติดตามความคืบหน้าของงาน

 

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ค่าล่วงเวลา
3. เบี้ยขยัน (และค่าตอบแทนพิเศษ)
4. แบบฟอร์มพนักงาน (ฟรี)
5. เงินสนับสนุน เช่น งานแต่งงาน

 

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ภัสสรชัยทัวร์
เลขที่ 7/391 ซอย วิภาวดีรังสิต 19 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

การเดินทาง (ด้วยขนส่งสาธารณะ)
– ใกล้ป้ายรถเมล์ สาย 29, 134, 510, 191, 555, 52, 69, 504, 187
– ใกล้สถานีขนส่งหมอชิต
– 4 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (เดินทางประมาณ 10 นาที)

 

เอกสารการสมัครงาน

1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมา)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมา)

4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

6. ใบรับรองแพทย์

 

คลิ๊กที่นี่ หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัครงาน Online

 

ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่

บริษัท ภัสสรชัยทัวร์ แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด

เลขที่ 7/391 ซอยวิภาวดี 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 061-217-8222 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)