รับสมัครช่างซ่อมรถบัส ช่างซ่อมรถบรรทุก

ภัสสรชัยทัวร์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานและบุคลากรมืออาชีพที่พร้อมที่จะก้าวไปในโลกยุคใหม่ด้วยใจรักงานด้านการบริการ มีความรับผิดชอบสูง สนุกกับการทำงาน ยินดีรับการพัฒนาวิชาชีพ ทุ่มเทกับงานหนัก มีความสามารถในการสื่อสารและร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดีและที่สำคัญ มีมารยาทดี มีความซื่อสัตย์ มีความตั้งใจที่จะทำงาน รายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

2. ไม่จำกัดวุฒิ

3. หากมีประสบการณ์ในด้านงานซ่อมบำรุงรถยนต์ รถบัส รถบรรทุก หรือ รถอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ไม่ติดสารเสพติด ไม่ติดการพนัน มีความซื่อสัตย์

5. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

 

ลักษณะงาน และ ประเภทของช่างซ่อมบำรุง

1. ช่างแอร์

2. ช่างเครื่องยนต์

3. ช่างช่วงล่าง

4. ช่างสีและเหล็ก

5. ช่างไฟฟ้า (ด่วน)

6. ช่างเช็คสภาพ

7. ผู้ช่วยช่าง (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

 

เอกสารการสมัครงาน

1. รูปถ่าย 1 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมา)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมา)

4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

 

ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่

บริษัท ภัสสรชัยทัวร์ แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด

7/391 ซอยวิภาวดี 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 061-217-8222