รถร่วมบขส ( Omnibus )

Update News (ประกาศหยุดเดินรถประจำทาง เส้นทางวาปีปทุม)

เรียน ท่านผู้โดยสาร รถประจำทาง เส้นทางวาปีปทุม (สาย 935) ทุกท่าน

บริษัท ภัสสรชัยทัวร์ ได้หยุดให้บริการรถโดยสารประจำทางเส้นทางวาปีปทุม เมื่อเดือน สิงหาคม 2560 

อย่างไรก็ตาม มีผู้แอบอ้างนำป้ายชื่อ สถานที่ขายตั๋วเดิม ตั๋วโดยสารเก่า หลอกลวงผู้ใช้บริการว่าเป็นบริการของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงให้ทุกท่านโปรดระวัง และหากพบเบาะแส โปรดส่งมาให้เราทางแฟนเพจหรือที่อีเมล์ [email protected] เพื่อที่เราจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ

ภัสสรชัยทัวร์ให้บริการ รถโดยสารประจำทาง เส้นทาง 935 (กรุงเทพฯ – วาปีปทุม) ให้บริการโดยรถประเภท PST Business Class และ PST Economy Class ท่านสามารถซื้อตั๋วรถโดยสารประจำทางภัสสรชัยทัวร์ได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 ชั้น 3 ช่อง 63ก, 92 และ 33ก

การจองตั๋วล่วงหน้า

ท่านสามารถโทรจองได้ที่ 091-872-8222 หรือ 095-496-8222 หรือสอบถามข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line id : pststaff)

รถนอนภัสสรชัยทัวร์

อัตราค่าโดยสาร

กรุงเทพฯ – ประทาย (จ.นครราชสีมา) 259 บาท

กรุงเทพฯ – พยัคฆภูมิพิสัย (จ.มหาสารคาม) 293 บาท

กรุงเทพฯ – วาปีปทุม (จ.มหาสารคาม) 322 บาท

กรุงเทพฯ – เสือโก้ก (จ.มหาสารคาม) 352 บาท

ภาพภายในห้องโดยสาร PST Business Class (รถนอนภัสสรชัยทัวร์)

เที่ยวรถ

กรุงเทพฯ (สถานีขนส่งหมอชิต 2) ปลายทาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีเที่ยวรถดังนี้

09.09 น. (ทุกวัน)

09.29 น. (เปิดเที่ยวนี้บางวัน)

20.29 น. (ทุกวัน)

21.39 น. (เปิดเที่ยวนี้บางวัน)

รถนอนภัสสรชัยทัวร์

จุดจอด

กรุงเทพฯ (สถานีขนส่งหมอชิต 2) ปลายทาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีจุดจอดดังนี้

– วังน้อย

– นครราชสีมา (ภายในบขส.)

– วังน้อย

– โนนแดง

– ประทาย

– กม.ศูนย์

– พุธไธสง

– เม็กดำ

– พยัคฆภูมิพิสัย

– ดงบัง

– นาดูน

– หนองบัว

– บ้านแดง

– วาปีปทุม

– เสือโก้ก

แผนผังที่นั่งรถโดยสาร PST Business Class และ PST Economy Class

รถนอนภัสสรชัยทัวร์
รถนอนภัสสรชัยทัวร์

จองตั๋วภัสสรชัยทัวร์ พนมไพร วาปีปทุม โพนทราย สุวรรณภูมิ เกษตรวิสัย พยัคฆภูมิ

[whohit]รถร่วมบขส Omnibus[/whohit]