รถตู้รับส่งพนักงาน

รถตู้รับส่งพนักงาน (รวมถึงมินิบัส) สำหรับเช่าเหมาแบบรายเดือน