เช่ารถทัวร์

เช่ารถทัวร์

ห้องโดยสารของ Galaxy Patsornchai ประดับด้วยดวงดาวและรายละเอียดสร้างสรรค์ขึ้นตามลักษณะของจักรวาล โดยสามารถปรับเปลี่ยน Ambient Lighting ตาม Mood and Tone ของบรรยากาศ เริ่มจาก Ambient Lighting ในโหมด Blue Moon