เช่ารถบัส

เช่ารถบัส

Galaxy Patsornchai เป็นรถบัสชั้นเดียว แบบยาวพิเศษ (14.00 เมตร) เครื่องยนต์ Euro 3 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ใส่ความเห็น