เช่ารถบัส

เช่ารถบัส

Galaxy Patsornchai เป็นรถบัสชั้นเดียว แบบยาวพิเศษ 1400 เมตร เครื่องยนต์ Euro 3 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม