ทางออกฉุกเฉินบนรถบัส

ทางออกฉุกเฉินบนรถบัส

ทางออกฉุกเฉินขนาดใหญ่พิเศษ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน