บริการบนรถบัสเช่า ภัสสรชัยทัวร์

บริการบนรถบัส ภัสสรชัยทัวร์

จิบกาแฟอย่างเพลิดเพลินบน Galaxy Patsornchai ด้วยตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็นอัตโนมัติ บริการฟรีตลอดการเดินทาง

ใส่ความเห็น