บริการบนรถบัสเช่า ภัสสรชัยทัวร์

บริการบนรถบัส ภัสสรชัยทัวร์

จิบกาแฟอย่างเพลิดเพลินบน Galaxy Patsornchai ด้วยตู้กดน้ำร้อน น้ำเย็นอัตโนมัติ บริการฟรีตลอดการเดินทาง