เช่ารถบัส 50 ที่นั่ง

เช่ารถบัส 50 ที่นั่ง

ด้วยกระจกที่ใส (ถูกต้องตามกฎของกรมการขนส่งทางบก) ทำให้ผู้เดินทางสามารถชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทางได้อย่างชื่นใจ

ใส่ความเห็น