เช่ารถบัส 50 ที่นั่ง

เช่ารถบัส 50 ที่นั่ง

ด้วยกระจกที่ใส ถูกต้องตามกฎของกรมการขนส่งทางบก ทำให้ผู้เดินทางสามารถชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทางได้อย่างชื่นใจ