รถบัสเช่า ภัสสรชัยทัวร์

รถบัสเช่า

Deluxe Coach 2 รถบัสเช่าขนาด 44 ที่นั่ง แบบไม่มีห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครัน