ช่องเก็บของรถบัส

ช่องเก็บของรถบัส

ช่องเก็บของหน้าที่นั่ง สามารถใส่ของได้เยอะ แข็งแรง และสะอาด