เช่ารถบัส 40 ที่นั่ง

เช่ารถบัส 40 ที่นั่ง

วิทยุระบบ Android ที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือ เพื่อความเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง โดยท่านสามารถเชื่อม Bluetooth เพื่อเปิดเพลงที่ท่านชื่นชอบได้