รถบัส

รถบัส

โครงสร้างของรถโดยสารถูกออกแบบพิเศษเพื่อความปลอดภัย และ ความแข็งแรง