Eco S Version 2 – รถบัสเช่า 30 ที่นั่ง

เช่ารถบัส 30 ที่นั่ง, รถบัสเช่า 30 ที่นั่ง, เช่ามินิบัส, เช่ารถมินิบัส

เช่ารถบัส 30 ที่นั่ง เช่ารถทัวร์ รถรับส่งพนักงาน ภัสสรชัยทัวร์​ โทร 02 537 8881