เช่ารถบัส 30 ที่นั่ง

เช่ารถบัส 30 ที่นั่ง

ภายในห้องโดยสารรถบัสเช่าที่กว้างขวาง ขึ้น ลงสะดวก พร้อมระยะระหว่างเบาะที่เยอะ นั่งสบายมาก