เช่ารถบัส 30 ที่นั่ง

เช่ารถบัส 30 ที่นั่ง

เช่ารถบัส 30 ที่นั่ง 31 ที่นั่ง พร้อมกับเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติแบบ 3 จุด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย