เช่ามินิบัส เช่ารถบัส 30 ที่นั่ง

เช่ามินิบัส, เช่ามินิโค้ช, เช่ารถบัส 30 ที่นั่ง

เช่ารถบัส 30 ที่นั่ง เช่ารถทัวร์ รถรับส่งพนักงาน ภัสสรชัยทัวร์​ โทร 02 537 8881