เช่ารถบัส

จัดทริปให้หน่วยงาน ต้องเช่ารถบัส อย่างไร

เช่ารถบัส

         ถ้าคุณมีหน้าที่ต้องจัดทริปให้กับหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น จัดทริปทัศนศึกษา จัดทริปเดินทางเพื่อไปอบรมสัมมนา หรือแม่แต้จัดทริปเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ของบุคลากร สิ่งหนึ่งที่ผู้จัดมักจะกังวลก็คือการหารถบัสเช่าที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมเดินทาง การเช่ารถบัสดีๆ สักคันเพื่อจัดทริปให้กับหน่วยงาน เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะรถดี สะอาด สะดวก ปลอดภัย พนักงานขับรถมีจิตบริการ มีน้ำใจ มีวินัยในการทำหน้าที่ จะช่วยให้การเดินทางราบรื่นและมีความสุข ใครที่เคยเจอกับปัญหาจัดทริปให้หน่วยงานแล้วได้รถเช่าแย่ๆ พนักงานไม่มีความเชี่ยวชาญในเส้นทาง พาหลงทาง รถสกปรก แอร์ไม่เย็น จนโดนเพื่อร่วมทริปคอมเพลนหรือไม่พึงพอใจในการจัดโครงการ วันนี้ เรามีทริคดีๆ ในการเลือกเช่ารถบัสเพื่อจัดทริปให้หน่วยงาน แบบที่ผู้ร่วมเดินทางต้องประเมินว่าดีเยี่ยมทุกรายการมาฝากกัน 

การเลือกรถเช่ารถบัสให้กับองค์กรอย่างมืออาชีพ

  • สำรวจความต้องการในการใช้รถในการจัดทริป

          ก่อนที่เราจะเลือกรถเพื่อใช้ในการจัดทริปให้กับองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคลควรเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจให้พร้อม ทั้งสำรวจผู้เข้าร่วมการเดินทางว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด เดินทางระยะไกลใกล้อย่างไร จำเป็นต้องทำกิจกรรมหรือมีกิจกรรมอะไรบ้างหรือไม่ระหว่างเดินทาง ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา เลือกจัดการรถให้เหมาะสมกับการใช้งาน หลังจากสำรวจความต้องการและจำนวนของพนักงานจนได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้พิจารณาในการเลือกรถ  ซึ่งประเภทของรถจะต้องสอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการ และเส้นทางการเดินรถ  เช่น  รถบัสเช่า 51 ที่นั่ง ( The New Galaxy Patsornchai ) รถโดยสารชั้นเดียว ยาวพิเศษ 14 เมตร   เหมาะสำหรับการเดินทางที่รองรับคนจำนวนมาก เป็นต้น 

  • เลือกใช้รถรับส่งที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย

          การเลือกรถจัดทริปให้หน่วยงาน ต้องคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยเป็นลำดับแรก ดังนั้น หากบริษัทจะเลือกเช่ารถ ต้องเลือกรถที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง มีอุปกรณ์นิรภัยครบถ้วน และมีพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญในการขับรถนั้นๆ ให้บริการ 

เช่ารถบัส

  • เลือกเช่ารถบัสที่มีพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญเส้นทาง

          การเลือกรถจัดทริปให้หน่วยงาน ต้องให้ความสำคัญกับพนักงานขับรถ เราควรเลือกผู้ให้บริการเช่ารถที่มีการกำกับดูแลพนักงานขับรถที่ดี เชื่อถือได้ เพราะหากมีพนักงานขับรถที่ดี มีความเชี่ยวชาญเส้นทางให้บริการด้วยความสุภาพ ขับรถอย่างมีน้ำใจ และได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ มีการตรวจวัดไข้และเอกสารรับรองเกี่ยวกับสุขภาพด้วย จะทำให้การเดินทางราบรื่นและปลอดภัย เกิดความประทับใจสำหรับผู้โดยสาร

  • เลือกรถบัสที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน พักผ่อนได้สบาย 

          การเลือกรถจัดทริปให้หน่วยงาน ควรเลือกเช่ารถบัสที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เพื่อสร้างความประทับใจให้กับบุคลากรผู้ร่วมทริป ทั้งนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่ควรมี เช่น มีเบาะกว้าง นั่งสบาย สามารถยืดเหยียดเอนหลังนอนได้ ตัวเบาะควรมีจุดพักเท้าและที่รองน่องเพื่อช่วยให้การพักผ่อนระหว่างเดินทางเต็มอิ่มและสะดวกสบาย  รถบัสควรมีเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานได้ดี ไม่ร้อนอบอ้าวระหว่างเดินทาง และหากมี WIFIและ ช่องชาร์จ USB บริเวณเบาะที่นั่งของแต่ละท่านก็จะช่วยให้ผู้โดยสารมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และหากภายในรถมีห้องน้ำและจุดล้างมือ เพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉินหากต้องการใช้ห้องน้ำก็จะช่วยให้สะดวก หมดกังวลเรื่องเวลาในการเดินทางหากต้องแวะเข้าห้องน้ำ 

  • เลือกรถที่มีกระจกกว้าง มองวิวทิวทัศน์ได้แบบไม่อึดอัด 

          รถบัสที่มีกระจกใสบานใหญ่กว้าง ช่วยให้การเดินทางดูผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ยิ่งในทริปที่ต้องอยู่ในรถเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน  หากเราสามารถเลือกเช่ารถบัสที่มีบานกระจกกว้างได้ ก็จะช่วยให้การเดินทางมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ลดอาการเมารถได้ดี  

เช่ารถบัส

  • เลือกบริษัทผู้ให้เช่ารถบัส ที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ในการให้บริการ

          ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการที่ให้เช่ารถบัส เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องคำนึงถึงเป็นลำดับต้น เพราะการที่เราเลือกใช้บริการเช่ารถนั้น เท่ากับเราถ่ายเทความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่องรถบัสที่ต้องใช้ในการรับส่งบุคลากรให้บริษัทผู้ให้เช่าดูแล ดังนั้น ต้องเลือกบริษัทผู้ให้เช่ารถที่มีมาตรฐาน มีการจดทะเบียนบริษัทถูกต้อง มีที่ตั้งที่เป็นหลักแหล่งชัดเจน สามารถติดต่อประสานงานได้ และหากมีประสบการณ์ในการให้บริการจัดทริปให้กับองค์กรต่างๆ มีความเชี่ยวชาญในเส้นทางก็จะมีน่าสนใจเป็นพิเศษ

  • ตรวจสอบมาตาฐานการให้บริการ และพิจารณาการทำสัญญาให้รอบคอบ

          ก่อนที่จะตัดสินใจทำสัญญาเช่ารถบัสเพื่อใช้เป็นรถในการเดินทางจัดทริปต่างๆ ขององค์กร เราควรตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการว่ามีความน่าเชื่อถือ มีการกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยและการให้บริการต่างๆอย่างไร ทั้งนี้ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเช่ารถบัสกับผู้ประกอบการบริษัทไหน เราควรต้องได้เห็นสภาพจริงของรถบัสที่เราจะใช้งาน และรับทราบรายละเอียดของรถ ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ ของรถ ว่ามีครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ 

          จะเห็นได้ว่า การเลือกเช่ารถบัสปรับอากาศเพื่อใช้ในกิจกรรมทัศนศึกษาหรือจัดทริปต่างๆ ขององค์กรนั้น  ผู้บริหารที่กำกับดูแล ต้องให้ความสำคัญกับการเช่ารถที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย มีความสะดวกสบายในการเดินทาง รวมทั้งต้องใช้บริการจากผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ

          ซึ่งภัสสรชัยทัวร์ เราพร้อมให้บริการ เช่ารถบัสปรับอากาศ สำหรับการท่องเที่ยวทัศนาจรทั่วไทย ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริการรถบัสเช่าเหมารายเดือน รายปี บริการรับส่งสนามบิน การสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ รับ-ส่งพนักงานประจำทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ โดยรถที่มีมาตรฐานสูงสุดในประเทศไทย (Top Class) มีความปลอดภัยสูงและมีความนิ่มนวล ภายในรถโดยสารที่เราจัดไว้มีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครันเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความสะดวกสบาย และความเป็นส่วนตัวในการเดินทางอย่างแท้จริง

เช่ารถบัส

เช่ารถบัส ภัสสรชัยทัวร์

Call Center. 02-537-8881

PatsornchaiTour.com