รถบัสรับส่งพนักงาน

จะเลือกรถบัสรับส่งพนักงานให้หน่วยงาน ต้องดูอะไรบ้าง

          เมื่อเอ่ยถึงรถรับส่งพนักงาน สิ่งหนึ่งที่บริษัทหรือโรงงาน องค์กรต่างๆ มักจะกังวลใจก็การเลือกรถรับส่งอย่างไรให้บุคลากรภายในหน่วยงานที่ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ได้รับความสะดวกและบริษัทหรือหรือหน่วยงานได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่า ทั้งเรื่องของงบประมาณและการบริหารจัดการต่างๆ เพราะการจัดสวัสดิการรถบัสรับส่งพนักงานนั้น มีเรื่องให้ต้องคิดพิจารณามากมาย วันนี้ เรามีเช็คลิสต์ดีๆ ที่จะช่วยให้เลือกรถรับส่งพนักงานได้ตรงใจมาฝากกัน 

จะเลือกรถบัสรับส่งพนักงานให้หน่วยงานต้องดูอะไรบ้าง      

  • ความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ให้เช่ารถบัส

          ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการที่ให้เช่ารถบัส เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องคำนึงถึงเป็นลำดับต้น เราควรเลือกบริษัทผู้ให้เช่ารถที่มีมาตรฐาน มีการจดทะเบียนบริษัทถูกต้อง มีที่ตั้งที่เป็นหลักแหล่งชัดเจน สามารถติดต่อประสานงานได้ และหากมีประสบการณ์ในการให้บริการเช่ารถเพื่อรับส่งพนักงานก็จะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

  • พิจารณานโยบายของบริษัทให้เช่ารถบัสว่ามีมาตรฐานด้านความปลอดภัยหรือไม่

          มาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้เช่าจะต้องพิจารณา โดยบริษัทผู้ให้เช่ารถบัสจะต้องให้บริการรถที่มีความปลอดภัยตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย อาทิ มีจำนวนที่นั่งที่เหมาะกับประเภทของรถ มีเข็ดขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เป็นต้น 

  • พิจารณานโยบายของบริษัทให้เช่ารถบัสว่ามีมาตรฐานด้านการให้บริการหรือไม่

          นอกเหนือจากมาตรฐานด้านความปลอดภัยแล้ว มาตรฐานในการให้บริการก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน เพราะการใช้บริการรถบัสเช่าเพื่อรับส่งพนักงานนั้น พนักงานจะประทับใจหากได้รับการบริการที่ดี รถที่ใช้มีความสะอาด พนักงานขับรถที่มีจิตบริการที่ดี แต่งตัวสุภาพเรียบร้อย พูดจาดี ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก่อนที่เราจะตัดสินใจเช่ารถสามารถตรวจสอบได้จากนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการของผู้ประกอบการนั้นๆ

รถบัสรับส่งพนักงาน
  • พิจารณาการทำสัญญาเช่ารถเป็นธรรม

          ในการเลือกเช่ารถบัสเพื่อจัดทำเป็นรถรับส่งพนักงานนั้น เราควรพิจารณาถึงข้อตกลงต่างๆ อย่างละเอียดว่าสอดคล้องกับความต้องการของเราหรือไม่อย่างไร เช่น ผู้ประกอบการจัดให้มีพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญเส้นทางหรือไม่ กรณีพนักงานขับรถประจำลา มาสาย ผู้ให้บริการเช่ารถบัสจะสามารถจัดสรรให้รถสามารถให้บริการตามปกติได้อย่างไร 

  • เลือกเช่ารถบัสที่มีความปลอดภัยสูง

          ความปลอดภัยเป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกรถใช้บริการเช่ารถรับส่งพนักงาน มาตรฐานความปลอดภัยที่ควรต้องพิจารณา ได้แก่ อายุการใช้งานของรถบัสไม่ควรเกิน 5 ปี  ควรมีเข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่ง และเข็มขัดนิรภัยนั้น ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้จริง  มีกระจกนิรภัยและถังดับเพลิงเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด  ควรติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลระหว่างการเดินทาง หรือระบบติดตามรถ GPS เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ช่วยให้พนักงานหรือผู้โดยสารเกิดความรู้สึกปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

รถบัสรับส่งพนักงาน
  • เลือกเช่ารถบัสที่มีพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญเส้นทาง

          นอกเหนือจากสมรรถนะของรถที่ดี มีความปลอดภัยสูงแล้ว การที่มีพนักงานขับรถที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญ เราควรเลือกเช่ารถจาบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานขับรถให้มีความเชี่ยวชาญเส้นทาง มีใบขับขี่ที่ตรงกับประเภทของรถ ให้บริการด้วยความสุภาพ และมีการกำหนดมาตรฐานในการตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงานขับรถ เช่น มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ วัดสารเสพติดก่อนให้บริการ และในสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ควรต้องมีการตรวจวัดไข้และเอกสารรับรองเกี่ยวกับสุขภาพด้วย รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ

  • เลือกรถบัสที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน พักผ่อนได้สบาย 

          รถบัสรับส่งพนักงานควรมีความสะดวกสบายตามสมควร ทั้งนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่ควรมี เช่น มีเบาะกว้าง นั่งสบาย สามารถยืดเหยียดเอนหลังนอนได้ ตัวเบาะควรมีจุดพักเท้าและที่รองน่องเพื่อช่วยให้การพักผ่อนระหว่างเดินทางเต็มอิ่มและสะดวกสบาย  รถบัสควรมีเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานได้ดี ไม่ร้อนอบอ้าวระหว่างเดินทาง และหากมี WIFI และ ช่องชาร์จ USB บริเวณเบาะที่นั่งของแต่ละท่านก็จะช่วยให้พนักงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

รถบัสรับส่งพนักงาน
  • พิจารณาสภาพรถจริงก่อนตัดสินใจทำสัญญา 

          ก่อนที่จะตัดสินใจทำสัญญาเช่ารถบัส เพื่อใช้เป็นรถรับส่งพนักงานนั้น เราควรต้องได้เห็นสภาพจริงของรถบัสที่เราจะใช้งาน ก่อนตัดสินใจ เพราะการดูจากใบเสนอราคา พร้อมด้วยภาพถ่ายหรือคลิปวิดิโอของรถ อาจจะไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจว่าสภาพรถนั้นมีความพร้อมในการใช้งานหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งควรมีการตรวจสอบอปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆของรถ ว่ามีครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่  เพื่อให้การเลือกเช่ารถปรับอากาศรับส่งพนักงานมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงานทุกคน

            การบริหารจัดการรถเพื่อจัดให้เป็นสวัสดิการรถรับส่งบุคลากร หรือรถรับส่งพนักงานนั้น มีเรื่องต้องพิจารณาและดำเนินการหลายอย่าง ทั้งการจัดสรรรถให้เพียงพอกับผู้ที่ต้องการใช้บริการ การจัดตารางเวลาให้สอดคล้องกับจุดรับพนักงาน และการกำหนดเส้นทาง ดังนั้น การเลือกใช้บริการเช่ารถบัสจึงเป็นทางเลือกที่หลายหน่วยงานนิยม เพื่อที่จะลดภาระในการจัดสรรดูแลเรื่องรถและพนักงานขับรถ โดยให้ผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะดูแลแทน 

          บริษัท ภัสสรชัยทัวร์ แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด เราเป็นผู้นำด้านการให้บริการเช่ารถบัส รถรับส่งพนักงาน รถโรงเรียน รถเวียน โดยให้บริการทั้งแบบรายเดือนและรายปี เรามีประสบการณ์การให้บริการรถรับส่งพนักงานมามากกว่า 20 ปี ทั้งองค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชน  รวมทั้งการให้บริการทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วไทย เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

          เรามีรถสำหรับให้บริการรับส่งพนักงานในหลากหลายรูปแบบ รถของเราได้รับการดูแลอย่างดี ให้บริการพร้อมพนักงานขับรถที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ขับรถรับส่งพนักงานมากกว่า 5 ปี จึงมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบาย ปลอดภัย อบอุ่นใจในทุกเส้นทางด้วยการบริหารจัดการการรับส่งพนักงานแบบมืออาชีพ

เช่า รถบัสรับส่งพนักงาน รถรับส่งพนักงาน โทรเลย 02-537-8881

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับรถรับส่งพนักงานที่ PatsornchaiTour.com/รถรับส่งพนักงาน