รถรับส่งพนักงาน

คู่มือการเลือกรถรับส่งพนักงานให้กับองค์กรของคุณอย่างมืออาชีพ

รถรับส่งพนักงาน ถือเป็นสวัสดิการที่หลายบริษัทจัดให้กับพนักงาน ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพนักงาน โดยเฉพาะในบริษัทหรือโรงงานที่มีพื้นที่ตั้งห่างไกลจากจุดที่พักหรือห่างไกลตัวเมือง การมีสวัสดิการรถรับส่งจะช่วยจูงใจให้บุคลากรอยากมาทำงานกับบริษัท รวมทั้งช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในปัจจุบันหลายบริษัทจึงเลือกที่จะเพิ่มสวัสดิการส่วนนี้เข้ามา อย่างไรก็ตามการจัดรถรับส่งให้กับพนักงานขององค์กร มีข้อที่ควรต้องคำนึงถึงหลายประการ ทั้งความปลอดภัย การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งในวันนี้เราได้รวบรวมมาเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับองค์กรที่กำลังต้องการจัดสวัสดิการรถรับส่งให้กับพนักงานได้ลองพิจารณากัน ดังต่อไปนี้ 

สวัสดิการ รถรับส่งพนักงาน ขององค์กร คืออะไร

   สวัสดิการสำหรับพนักงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคุณภาพ และการจัดรถรับส่งให้กับพนักงานก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของสวัสดิการสำหรับบุคลากรที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยสวัสดิการรถรับส่งนั้น บริษัทจะจัดหารถที่เหมาะสม ทั้งรถบัส มินิบัส หรือรถตู้ เพื่อใช้รับส่งบุคลากรจากที่พักมายังบริษัทหรือโรงงาน โดยนิยมแบ่งสายการเดินรถตามเส้นทางต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทาง รูปแบบการจัดรถรับส่งมีทั้งแบบสวัสดิการแบบให้เปล่า และเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับบุคลากรที่จำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อมาทำงาน

ข้อดีของการจัดให้มีสวัสดิการรถรับส่งพนักงานสำหรับองค์กร

 • บริการรถรับส่งพนักงาน ถือเป็นสวัสดิการที่จำเป็นสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่มีพื้นที่ตั้งห่างไกลจากชุมชนเมือง ห่างไกลจากแหล่งที่พัก ซึ่งทำให้การเดินทางไปกลับของพนักงานค่อนข้างลำบากหรือใช้เวลานาน เมื่อองค์จัดให้มีสวัสดิการรถรับส่ง จะช่วยให้พนักงานได้รับความสะดวก สามารถมาทำงานได้ตรงเวลา ลดความอ่อนล้าจากการเดินทาง ทำให้พนักงานมีความพร้อมในการทำงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยจากการขับขี่รถด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมเพิ่มมากขึ้น
 • เพิ่มโอกาสในการรับคนเก่ง ดี มีความสามารถเข้าทำงาน เพราะแน่นอนว่าสำหรับคนที่กำลังเลือกงาน นอกเหนือจากอัตราค่าตอบแทนแล้ว สวัสดิการต่างๆ ย่อมเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้เราเลือกจะทำงานกับบริษัทนั้นๆ และหนึ่งในข้อสำคัญที่ทุกคนต้องคิดคำนึงถึงคือเรื่องการเดินทาง ดังนั้น หากองค์กรมีสวัสดิการรถรับส่ง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน โอกาสที่คนเก่งๆ ที่บริษัทอยากได้มาทำงานด้วยจะเลือกองค์กรของเราก็ย่อมมีมากยิ่งขึ้น
 • สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน การจัดบริการรถรับส่งสำหรับพนักงาน ถือเป็นการให้สวัสดิการเป็นการแสดงออกถึงความใส่ใจที่องค์กรมีให้ เพราะเป็นการให้การดูแลพนักงานที่ครอบคลุมหรือให้ความช่วยเหลือในหลายๆ ด้าน พร้อมกันทั้งในด้านของความปลอดภัย ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง ช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยประหยัดเวลาและลดความกังวลใจในเรื่องการเดินทางสำหรับพนักงานที่ไม่มีรถส่วนตัวอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าการจัดรถรับส่งสำหรับพนักงานในองค์กรนั้น เป็นการให้ที่บริษัทจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาอย่างคุ้มค่า ทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความผูกพันต่อองค์กร ทำให้พนักงานความรู้สึกที่ดีต่อบริษัท ลดอัตราการเปลี่ยนงานได้ดี  ดังนั้นการจัดหารถรับส่งจึงเป็นสวัสดิการที่เหล่า HR หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลมืออาชีพควรให้ความใส่ใจ

การเลือกรถรับส่งพนักงานให้กับองค์กรของคุณอย่างมืออาชีพ

 • สำรวจความต้องการของพนักงาน
  ก่อนที่เราจะเลือกรถเพื่อใช้ในการรับส่งบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคลควรเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจให้พร้อม ทั้งสำรวจความต้องการของพนักงานว่ามีความต้องการใช้มีบริการรถรับส่งมากน้อยเพียงใด สำรวจเส้นทางของผู้ใช้บริการว่าแต่ละเส้นทางมีจำนวนคนมากน้อยเท่าไหร่ เพื่อที่จะได้จัดสรรทั้งรถและกำหนดเส้นทางการเดินรถ และกำหนดช่วงเวลาในการรับส่งที่เหมาะสมได้  ทั้งนี้ ควรเผื่อเวลาให้ผู้ที่เดินทางมาโดยรถสวัสดิการถึงที่ทำงานก่อนเวลางานสัก 10 นาที เพื่อให้มีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน
 • จัดการรถให้เหมาะสมกับพนักงาน
  หลังจากสำรวจความต้องการและจำนวนของพนักงานจนได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายทรัพยากรต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้พิจารณาในการเลือกรถสำหรับใช้รับส่งบุคลากร ซึ่งประเภทของรถจะต้องสอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการ และเส้นทางการเดินรถ ทั้งนี้ ประเภทของรถที่นิยมใช้ในการรับส่งพนักงานขององค์กรต่างๆ มีดังนี้

   o รถบัสปรับอากาศ
รถบัสปรับอากาศ เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้บริการรถรับส่งในเส้นทางสายเดียวกันจำนวน 20 คน ขึ้นไป ทั้งนี้ ความโดดเด่นของรถบัสปรับอากาศคือสะดวกสบาย มีความปลอดภัยสูง พนักงานสามารถนอนหลับพักผ่อนระหว่างเดินทางได้ แต่ข้อจำกัดก็คือ รถบัสไม่เหมาะสำหรับเส้นทางขนาดเล็นในซอกซอยต่างๆ และรถบัสนั้นมีราคาสูง รวมทั้งพนักงานขับรถจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยส่วนใหญ่บริษัทจึงนิยมใช้รถบัสเช่าพร้อมคนขับในการให้บริการรับส่งพนักงาน

   o รถตู้ปรับอากาศ
รถตู้ปรับอากาศ เหมาะสำหรับใช้รับส่งบุคลากรในเส้นทางเดียวกันไม่เกิน 10 คน มีความสะดวกสบายในการเข้าซอกซอยได้ดีกว่ารถบัส ตอบโจทย์สำหรับการจัดสรรในเส้นทางที่หลากหลาย เป็นรถอเนกประสงค์ที่หากบริษัทมีเป็นทรัพย์สินสามารถใช้ประโยชน์อื่นๆได้หลากหลาย

 • เลือกใช้รถรับส่งที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย
  การเลือกรถรับส่งให้กับพนักงานต้องคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยเป็นลำดับแรก เพราะจุดประสงค์หลักในการจัดสวัสดิการรถรับส่งก็เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของพนักงาน ดังนั้น หากบริษัทจะเลือกซื้อร หรือเช่ารถ ต้องเลือกรถที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง มีอุปกรณ์นิรภัยครบถ้วน และมีพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญในการขับรถนั้นๆ ให้บริการ
 • วางแผนการบริหารจัดการรถรับส่งอย่างมีคุณภาพ และคุ้มค่า
  นอกจากเรื่องของประเภทรถ เส้นทางการเดินรถ จุดรับส่งและกำหนดเวลานัดหมายในการขึ้นรถแล้ว การบริหารจัดการรถรับส่งพนักงานยังมีเรื่องที่ต้องกำกับดูแล เช่น การบำรุงรักษาให้รถที่ใช้ในการรับส่งพนักงานมีความพร้อมอยู่เสมอ การมีแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน เช่น รถเสีย คนขับรถลา ทำให้บริการรถรับส่งไม่พร้อมใช้งาน เพราะหากไม่สามารถรับส่งพนักงานตามกำหนดได้ ย่อมเกิดความเสียหายต่อบริษัท ดังนั้น องค์กรหรือบริษัทชั้นนำต่างๆ จึงนิยมใช้บริการรถเช่าพร้อมคนขับสำหรับรับส่งพนักงานเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการรถโดยผู้เชี่ยวชาญ

บริการเช่ารถปรับอากาศสำหรับรับส่งพนักงาน ทางเลือกสุดคุ้มสำหรับองค์กร

   สำหรับบริษัทที่มีรถเป็นสินทรัพย์ของตนเอง การจัดบริการรถรับส่งด้วยรถของบริษัทย่อมมีความคุ้มค่าเพราะสามารถใช้รถนั้นได้เต็มเวลา แต่สำหรับบริษัทที่ยังไม่มีรถเป็นสินทรัพย์ของตนเอง การใช้บริการรถเช่าปรับอากาศสำหรับรับส่งพนักงาน ถือเป็นทางเลือกที่ดีเพราะบริษัทไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการซื้อรถ และบริษัทไม่ต้องรับภาระความยุ่งยากในการบำรุงรักษา ทั้งนี้ข้อดีของการเลือกใช้บริการรถเช่าปรับอากาศ มีดังนี้

 • ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ในการซื้อรถ
  การซื้อรถของบริษัทแม้จะมีความคุ้มค่า เพราะบริษัทจะมีสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น แต่อาจจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ในครั้งแรก  รวมทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมบำรุง ค่าน้ำมัน ค่าล้างรถ และต้องมีค่าจ้างพนักงานขับรถอีกด้วย ดังนั้น การเลือกใช้บริการรถเช่าปรับอากาศจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทำให้บริษัทสามารถเกิดความคล่องตัวทางการเงิน มีเงินสดเพื่อรักษาสภาพคล่องของธุรกิจ รวมทั้งลดภาระในการดูแลรถอีกด้วย
 • สามารถเลือกรถที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ ปรับเปลี่ยนรถได้
  บริการรถเช่าปรับอากาศในปัจจุบันมีรถให้บริการที่หลากหลาย ทั้งรถบัส มินิบัส และรถตู้ปรับอากาศ ดังนั้น องค์กรสามารถเลือกรถที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับจำนวนบุคลากรผู้ใช้บริการได้ ไม่ว่าจำนวนผู้ใช้บริการจะปรับขึ้นหรือลดลง ก็สามารถจะปรับเปลี่ยนประเภทของรถได้
 • บริการเช่ารถ มีรถสำรองให้ใช้ในกรณีรถเสีย
  กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น รถเสีย รถเสียระหว่างทาง หากเป็นรถของบริษัทเองอาจจะต้องรอระยะเวลาซ่อม และไม่สามารถให้บริการรับส่งพนักงานได้ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม แต่หากใช้บริการรถเช่าปรับอากาศสำหรับรับส่งพนักงาน บริษัทสามารถเลือกผู้ให้บริการที่จัดให้มีรถสำรองหรือรถรับส่งทดแทนได้ ทำให้เกิดความสะดวกต่อการทำงาน
 • บริการเช่ารถ มาพร้อมพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญ
  พนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญมีความสำคัญอย่างมากต่อการให้บริการรถรับส่งพนักงาน เพราะโดยส่วนใหญ่บริษัทที่มีบริการรถรับส่งมักมีเส้นทางการเดินทางค่อนข้างไกล พนักงานขับรถที่มีความสุภาพ มีความเชี่ยวชาญในเส้นทางและการควบคุมรถจะทำให้การเดินทางราบรื่น ปลอดภัย ซึ่งบริษัทที่ให้บริการเช่ารถจะมีพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญรถประเภทนั้นๆ มาพร้อมให้บริการ  ในกรณีที่พนักงานขับรถไม่พร้อมทำงาน บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถก็จะจัดคนขับรถมาทดแทนให้ ทำให้เกิดความสะดวกในการให้บริการรถรับส่งมากยิ่งขึ้น
 • เลือกผู้ให้บริการเช่ารถที่มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ
  การเลือกผู้ให้บริการเช่ารถปรับอากาศ ฝ่ายที่กำกับดูแลต้องพิจารณาถึงมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของบริษัทให้เช่ารถเป็นสิ่งสำคัญ โดยต้องศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียด ทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัย การทำสัญญาเช่ารถที่ระบุรายละเอียดอย่างเป็นธรรม พิจารณาถึงข้อตกลงต่างๆ ว่าสอดคล้องกับความต้องการของเราหรือไม่อย่างไร เช่น มีรถสำรองให้บริการ มีมาตรฐานในการอบรมพนักงานขับรถอย่างไร รวมทั้งต้องพิจารณาสภาพรถของจริงก่อนว่า พร้อมใช้งานหรือไม่ มีอุปกรณ์ฉุกเฉินครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่  เพื่อให้การเลือกเช่ารถปรับอากาศรับส่งพนักงานมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงานทุกคน

   การเลือกรถรับส่งพนักงานให้กับองค์กรอย่างมืออาชีพ  ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการบริหารจัดการรถให้สามารถรับส่งพนักงานได้อย่างเพียงพอ ครอบคลุมทุกเส้นทาง มีกำหนดเวลารับส่งที่ชัดเจนและมีความปลอดภัย พนักงานได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง รวมทั้งสามารถรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีรถเสีย พนักงานขับรถลา หรือรถไม่พร้อมให้บริการได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ HR มืออาชีพสามารถเลือกใช้บริการรถเช่าจากบริษัทชั้นนำที่มีมาตรฐาน เพื่อให้การให้บริการรถสวัสดิการรับส่งพนักงานมีมาตรฐานการบริการที่น่าประทับใจ

สามารถติดต่อเช่ารถบัส ภัสสรชัยทัวร์
Call Center. 02-537-8881
Official Line: @patsornchai
ที่อยู่: บริษัท ภัสสรชัยทัวร์ แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด
เลขที่ 7/391 ซอยวิภาวดี 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900