รถรับส่งพนักงาน

ความสะดวกสบาย ที่ควรมีในรถรับส่งพนักงาน

    สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมาก และมีพื้นที่ตั้งของบริษัทที่ค่อนข้างไกลจากชุมชน เช่น นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ การจัดบริการรถรับส่งพนักงานถือเป็นสวัสดิการที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้พนักงานเดินทางไปกลับได้สะดวก ปลอดภัย และช่วยลดความกังวลหรือความเหนื่อยล้าจากการเดินทางได้ดี ทั้งนี้  สำหรับหน่วยงานแล้วก็คงอยากจะเลือกรถที่มีความพร้อม ทั้งความสะดวกสบาย ความปลอดภัย เพื่อให้บริการแก่พนักงานที่เดินทางโดยรถรับส่งพนักงาน วันนี้ เราจะพาไปดูกันว่า รถบัสที่ให้เช่าสำหรับรับส่งพนักงานนั้นควรมีสิ่งอำนวยความสะดวก หรือมีความสะดวกสบายอย่างไรบ้าง และเราจะเลือกรถรับส่งพนักงานอย่างไรให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด

ทำไมถึงต้องมีสวัสดิการรถรับส่งพนักงาน
    ก่อนที่เราจะไปดูกันว่า ความสะดวกสบายที่รถรับส่งพนักงานควรมีนั้นมีอะไรบ้าง เรามาเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หลักๆ ที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆ จัดให้มีสวัสดิการรถรับส่งพนักงาน เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลในการจัดเตรียมรถรับส่งที่ตอบโจทย์ของการใช้งาน ทั้งนี้ รถรับส่งพนักงานเป็นสวัสดิการที่จัดให้แก่พนักงานที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปกลับจากที่พักมายังที่ทำงาน โดยส่วนใหญ่แล้วมีระยะทางค่อนข้างไกล ใช้เวลาในการเดินทางมาก หรือเป็นเส้นทางที่เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางไม่สะดวก ดังนั้น บริษัทจึงจัดหารถให้บริการรับส่งแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพนักงานหรือบุคลากร ช่วยให้บุคลากรเกิดความผ่อนคลายในการเดินทาง ลดความเหนื่อยล้าจากการขับรถ สามารถพักผ่อนระหว่างเดินทางได้ เมื่อมาทำงานก็สดชื่นและส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทางของบุคลากร
 • เพื่อลดความตึงเครียดในเรื่องเวลาสำหรับการเดินทาง เพราะรถรับส่งจะจัดสรรเวลาที่สามารถมาถึงที่ทำงานได้ตามกำหนด ลดความเสียหายของบริษัทที่เกิดจากการที่บุคลากรเข้างานสายได้ดี
 • เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร
 • เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร ลดอัตราการลาออก รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้คนเก่ง คนที่มีความสามารถอยากมาทำงานกับองค์กรที่มีสวัสดิการที่ดี

ความสะดวกสบายที่ควรมีในรถรับส่งพนักงาน
    จะเห็นได้ว่าการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างการเดินทาง เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งที่สำคัญในการจัดบริการรถรับส่งบุคลากร ดังนั้น เรื่องของความสะดวกสบายของรถรับส่งพนักงาน จึงเป็นเรื่องที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้ที่ดูแลจัดหารถควรให้ความสำคัญ ยิ่งบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างไกล บุคลากรต้องใช้เวลาในการเดินทางหรืออยู่บนรถรับส่งค่อนข้างนาน บางรายอาจจะต้องตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อมาขึ้นรถ ใช้เวลาพักผ่อนงีบหลับในรถ ก่อนจะถึงที่ทำงานด้วยความสดชื่น ความสะดวกสบายของรถจะช่วยให้พนักงานที่โดยสารรถรับส่งได้พักผ่อนและเกิดความสดชื่น สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรมีในรถรับส่งพนักงาน ได้แก่

 • มีจำนวนที่นั่งของรถรับส่งพนักงาน เพียงพอกับจำนวนผู้ขอใช้บริการ
      ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายที่ดูแลจัดสรรรถรับส่งพนักงาน ควรมีการสำรวจข้อมูลที่ชัดเจนและจัดสรรให้รถบัสหรือรถตู้ที่ให้บริการรับส่งพนักงานนั้น มีจำนวนที่นั่งที่เพียงพอกับพนักงาน สามารถให้บริการได้ครบถ้วน เพราะในระหว่างการเดินทางการหากต้องนั่งเบียด หรือยืนแทรกระหว่างที่นั่ง นอกจากจะไม่สะดวกสบายทำให้เหนื่อยล้าแล้ว ยังไม่ปลอดภัยอีกด้วย ดังนั้น ความสะดวกสบายแรกและสำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึง ก็คือการมีจำนวนที่นั่งที่เพียงพอสำหรับทุกคนตลอดเส้นทาง
 • รถบริการรับส่งพนักงาน ควรมีเบาะนั่งที่นั่งได้สบาย กว้างขวาง สามารถเอนพิงหรือเหยียดขาได้ตามสมควร
      รถบัสปรับอากาศนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งรถบัสสองชั้น รถโค้ชชั้นครึ่ง และรถบัสแบบชั้นเดียว รถบัสแต่ละประเภทอาจจะมีจำนวนที่นั่งที่แตกต่างกัน ซึ่งจำนวนที่นั่งนั้นจะส่งผลต่อระยะของเบาะที่อาจจะแคบและกว้างแตกต่างกัน หากบริษัทหรือองค์กรของคุณ จัดบริการรถรับส่งพนักงานซึ่งต้องเดินทางค่อนข้างไกล พนักงานจำเป็นต้องงีบหลับพักผ่อนระหว่างเดินทาง การเลือกรถที่มีเบาะนุ่ม กว้าง สามารถเอนหลังและเหยียดเท่าได้บ้าง จะช่วยให้พนักงานผ่อนคลายและพักผ่อนได้เต็มที่ขึ้น เมื่อถึงที่ทำงานก็จะรู้สึกสดชื่น ทั้งนี้ ตัวเบาะควรออกแบบมาให้มีจุดพักเท้า ที่รองน่องเพื่อช่วยให้การพักผ่อนระหว่างเดินทางเต็มอิ่มและสะดวกสบายยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตาม หากการเดินทางของพนักงาน อยู่ในระยะทางที่ไม่ไกลมากนัก การเลือกรถที่จำนวนที่นั่งเยอะ เอนเบาะได้น้อยลงหน่อย แต่คุ้มค่าในเรื่องของจำนวนที่นั่ง ที่สามารถบริหารจัดการได้ดีกว่า ก็สามารถพิจารณาเลือกตามความจำเป็นและเหมาะสมได้
 • สะดวกสบายแบบขั้นกว่า ถ้ามี WIFI และ ช่องชาร์จ USB
    ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตและโซเซียลมีเดียเป็นอะไรที่จำเป็นอย่างมาก พนักงานหรือบุคลากรแทบทุกคนจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตในการสื่อสาร ดังนั้น หากรถรับส่งพนักงานของบริษัทมีบริการ WIFI ให้ใช้งานได้ระหว่างเดินทาง บุคลากรที่เดินทางโดยรถรับส่งต้องประทับใจอย่างแน่นอน และสิ่งหนึ่งที่ควรต้องมีอย่างมากในรถบัสรับส่งบุคลากร คือช่องเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือ หรือช่องเสียบ USB เพราะในแต่ละวันที่ทำงานนั้น แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถืออาจจะหมดลงโดยพนักงานไม่มีเวลาชาร์ต หากขึ้นรถรับส่งแล้ว สามารถชาร์ตแบตเตอรี่ได้ก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารกับคนทางบ้าน หรือกับองค์กรสะดวก ลดความกังวลใจในเรื่องของการสื่อสารได้ดี ที่สำคัญช่วยให้บุคลากรเดินทางอย่างผ่อนคลาย สามารถเปิดอะไรโน่นนี่ในโลกโซเซียลดูได้ระหว่างการเดินทางโดยไม่ต้องกังวลแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือจะหมด
 • มีห้องน้ำและจุดล้างมือ
      ห้องน้ำบนรถบัสรับส่งพนักงาน ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้การเดินทางราบรื่น เพราะว่าสำหรับรถรับส่งพนักงานแล้ว การตรงต่อเวลาสามารถรับส่งพนักงานที่จุดนัดรับตามเส้นทาง ได้ตามระยะเวลา ที่กำหนด รวมทั้งการที่สามารถเดินทางไปถึงบริษัทหรือโรงงานได้ตามเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากเกิดกรณีฉุกเฉินที่ผู้โดยสารหรือพนักงานต้องการเข้าห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัว การจอดพักรถเพื่อเข้าห้องน้ำตามปั๊มต่างๆ ถือว่าทำได้ยากและทำให้เสียเวลา ดังนั้น หากรถรับส่งมีห้องน้ำให้บริการในกรณีฉุกเฉิน ก็จะเกิดความสะดวก ทั้งนี้ ห้องน้ำในรถอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับรถบัสรับส่งพนักงานที่ต้องมี แต่ถ้ามีได้ ก็ถือว่าเป็นบริการขั้นกว่าที่น่าพึงพอใจ ทำให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น และกระชับเวลาได้ดีขึ้น
 • มีเครื่องเสียง อุปกรณ์สร้างความบันเทิง
      เพื่อความสะดวกสบายและการผ่อนคลายในการเดินทาง  รถบัสที่ให้บริการรับส่งพนักงาน ควรมีอุปกรณ์เครื่องเสียง หรือชุดเครื่องเสียงที่สามารถสร้างความบันเทิงได้ติดตั้งประจำรถ เผื่อให้พนักงานได้เปิดเพลงฟังสบายๆ ระหว่างเดินทาง รวมถึงหากต้องมีการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารข้อมูลต่างๆให้พนักงานก็สามารถทำได้ด้วยความสะดวก อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์หลักของรถรับส่งพนักงานไม่ได้เน้นการสร้างความบันเทิงระหว่างเดินทางเหมือนการใช้บริการรถไปทัวร์ท่องเที่ยวทางไกล การเปิดเพลงหรือหนังก็ควรเป็นไปด้วยความพอดี ไม่รบกวนผู้ที่ต้องการพักผ่อนระหว่างนั่งรถ  
 • รถที่มีกระจกกว้าง มองวิวทิวทัศน์ได้ดี ช่วยให้พนักงานผ่อนคลายมากกว่ารถบัสแบบทึบ
      รถบัสแต่ละรุ่นมีรูปแบบของรถที่แตกต่างกัน รถบัสรุ่นใหม่ๆ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีกระจกระบบนิรภัยบานใหญ่กว้าง ซึ่งรถบัสที่มีกระจกใสบานใหญ่กว้างนั้น ช่วยให้การเดินทางผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น เพราะผู้โดยสารสามารถชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเดินทางได้ มีจุดพักสายตา และลดอาการเมารถได้ดีกว่ารถบัสที่ออกแบบมาให้เป็นแบบทึบ หรือกระจกบานเล็ก ยิ่งในสภาวะที่พนักงานของเราต้องเผชิญกับความเครียดจากการทำงาน ความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง หากรถรับส่งพนักงานมีกระจกที่กว้างก็ช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายมากกว่านั่งในรถที่ดูคับแคบและชวนอึดอัด
 • อย่าลืมว่า ต้องเลือกรถบัสที่มีความปลอดภัยสูงเป็นอันดับหนึ่ง
      นอกเหนือจากความสะดวกสบายแล้ว เราต้องไม่ลืมว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกใช้บริการเช่ารถรับส่งพนักงาน เพราะพนักงานของเราทุกคนย่อมต้องการความมั่นใจถึงเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถรับส่งที่บริษัทจัดหาไว้ให้ ทั้งนี้ มาตรฐานความปลอดภัยที่ควรต้องพิจารณา เช่น อายุการใช้งานของรถบัสไม่ควรเกิน 5 ปี รถบัสควรต้องมีเข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่งและเข็มขัดนิรภัยนั้นต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้จริง มีกระจกนิรภัยและถังดับเพลิงพร้อมมีคู่มืออธิบายการใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และควรมีการติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลระหว่างการเดินทาง หรือระบบติดตามรถ GPS เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามได้ว่ารถอยู่ที่ไหนอย่างไร อัตราความเร็วในการขับขี่ปลอดภัยหรือไม่ ช่วยให้พนักงานหรือผู้โดยสารเกิดความรู้สึกปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น

บริการรถบัสเช่าสำหรับรับส่งพนักงาน ทางเลือกของรถบัสทันสมัย สะดวกสบายและปลอดภัย
    บริการรถบัสให้เช่าสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อจัดเป็นสวัสดิการรถรับส่งพนักงาน เป็นหนึ่งในทางเลือกที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้บริการ เนื่องจากมีความสะดวกสบาย สามารถจัดหารถบัสปรับอากาศได้ตามสเป็คที่องค์กรต้องการ ทั้งขนาด จำนวนที่นั่ง รูปแบบของรถ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่สามารถเลือกได้ตามราคาที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับงบประมาณของหน่วยงาน ทั้งนี้ รถบัสปรับอากาศให้เช่าจะมาพร้อมกับบริการพนักงานขับรถมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีวินัย และได้รับการอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ มีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน ทำให้องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการใช้รถเกิดความสะดวก ไม่จำเป็นต้องยุ่งยากให้การจัดหาทั้งรถและพนักงานขับรถ รวมทั้งเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เช่น รถเสีย พนักงานขับรถประจำลา ก็มีรถบัสสำรองและพนักงานสำรองให้บริการทดแทน จึง มั่นใจได้ในมาตรฐานด้านการให้บริการและความปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัทให้เช่ารถบัสสำหรับรับส่งพนักงานนั้นมีหลากหลาย ผู้ที่ดูแลต้องศึกษาข้อมูลและเลือกบริษัทที่น่าเชื่อถือในการให้บริการ

    อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเราจะจัดหารถที่มีความปลอดภัยและความสะดวกสบายได้ดีขนาดไหน สิ่งสำคัญที่ทำให้การให้บริการรถรับส่งพนักงานเป็นไปด้วยความราบรื่น น่าประทับใจ และเกิดความสะดวกที่สุดสำหรับผู้ใช้บริการ ก็คือการบริหารจัดการเรื่องของเวลา จุดนัดรับ และการกำหนดเส้นทางการรับส่งพนักงานที่ครอบคลุม ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางมายังจุดที่รับส่งได้สะดวก ไม่ไกลจนเกินไป การกำหนดจุดนัดรับและเวลาที่มีความชัดเจน จะทำให้พนักงานได้รับความสะดวก สามารถเดินทางมาถึงที่ทำงานได้ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้น หากเราสามารถหารถบัสที่มีความปลอดภัย สะดวกสบาย และสามารถบริหารจัดการเรื่องเส้นทาง จุดนัดรับและเวลาได้ดี การให้บริการสวัสดิการรถรับส่งพนักงานก็สามารถจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน