เช่ารถโค้ช

เช่ารถโค้ช

ต้องขอบคุณ Volvo ที่คิดค้นนวัตกรรมเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติแบบ 3 จุด ที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เดินทางทั่วโลก โดย White Pearl NG ก็นำนวัตกรรมนี้มาใช้ด้วยเช่นกัน

ใส่ความเห็น