รถเมล์ไฟฟ้า

เช่ารถเมล์ไฟฟ้า, เช่ารถบัสไฟฟ้า, รถเมล์ไฟฟ้า

ข้อมูลเบื้องต้น รถเมล์ไฟฟ้า ขนาดความยาว 7 เมตร เป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศจีน