รถรับส่งพนักงาน

รูปแบบภายนอกของรถรับส่งพนักงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะการใช้งาน ได้อย่างสะดวกสบาย