รถบัสชั้นเดียว 50 ที่นั่ง

รถบัสชั้นเดียว 50 ที่นั่ง