เช่ารถบัสรายเดือน คุ้มไหม !! เช่ารถแบบไหนดีกว่า

    รถบัสเช่ารายเดือน  เป็นรูปแบบการให้บริการรถบัสเช่ารูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์สำหรับหน่วยงาน หรือองค์กร รวมทั้งผู้ประกอบการต่างๆ ที่ต้องการใช้รถบัสที่มีมาตรฐาน พร้อมคนขับที่มีความเชี่ยวชาญในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยเลือกที่จะเช่ารถบัสทดแทนการซื้อรถบัสซึ่งมีมูลค่าสูง ทั้งนี้ หลายหน่วยงานก็อาจจะมีความลังเลใจว่า การเลือกใช้บริการรถบัสเช่ารายเดือน จะคุ้มค่าหรือเปล่า โดยเฉพาะเมื่อเทียบเคียงกับการซื้อรถบัสเป็นของหน่วยงานเอง สำหรับข้อสงสัยนี้ วันนี้เรามีข้อมูลดีๆ มาฝาก เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับหน่วยงานหรือองค์ต่างๆ ไปดูกันสิว่า รถบัสเช่ารายเดือน คุ้มไหม

มารู้จักกับบริการ “รถบัสเช่ารายเดือน”

    เมื่อพูดถึงการเช่ารถบัส เชื่อว่าทุกท่านจะคุ้นเคยกับการเช่ารถเพื่อใช้ในกิจกรรมการเดินทางแบบชั่วคราว เช่น เช่ารถบัสเพื่อเดินทางไปอบรม สัมมนา ไปทัวร์ หรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคิดค่าบริการเป็นรายวัน แต่รูปแบบในการเช่ารถบัสรายเดือนนั้น เป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการเช่ารถบัสเพื่อให้ตอบโจทย์สำหรับหน่วยงาน องค์กร ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถบัสเป็นประจำสม่ำเสมอ ในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการเช่ารายวันจะมีราคาที่สูงเกินไป ดังนั้นจึงกำหนดให้มีการเช่ารายเดือนโดยรถบัสจะให้บริการตามช่วงเวลา หรือในกิจกรรมที่กำหนด เช่น เช่ารถบัสรายเดือน เพื่อจัดเป็นสวัสดิการรถรับส่งพนักงาน เช่ารถบัสรายเดือนเพื่อจัดเป็นรถรับส่งนักเรียน เป็นต้น การทำสัญญาเช่ารายเดือนนี้ จะระบุถึงรายละเอียดการใช้รถภายใต้สัญญาที่กำหนด ทำให้ต้นทุนราคาในการให้บริการต่ำกว่าการเช่ารถบัสรายวันแบบทั้งวัน และหน่วยงานหรือองค์กรก็มีรถสำหรับกิจกรรมที่ต้องการใช้รถนั้นๆ ซึ่งจุดเด่นของการเช่ารถบัสรายเดือนก็คือ ช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการที่ต้องดูแลทั้งเรื่องพนักงานขับรถ การซ่อมบำรุงรถต่างๆ ให้แก่องค์กรได้เป็นอย่างดี บริษัทจะทำสัญญาเช่ากับผู้ประกอบการที่ให้เช่ารถบัส พร้อมพนักงานขับรถ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเช่ารถพร้อมคนขับคิดเป็นรายเดือน ซึ่งผู้ทำสัญญาสามารถเลือกได้ว่าจะทำสัญญาเช่ารถบัสรายเดือน ต่อเนื่องนานเป็นระยะเวลาเท่าไหร่

การเช่ารถบัสรายเดือนเหมาะสำหรับใคร

    รถบัสเช่ารายเดือนนั้น เหมาะสำหรับองค์กร บริษัท โรงงาน หรือหน่วยงาน ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถบัสในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ตามช่วงเวลาที่กำหนดเป็นประจำสม่ำเสมอ เช่น ใช้เป็นรถรับส่งพนักงาน รถรับส่งนักเรียน เป็นต้น บริษัทหรือองค์กรที่ต้องการใช้รถบัสเฉพาะช่วงเวลาที่จำเป็น หากลงทุนซื้อรถบัสเป็นของตนเอง ก็อาจจะต้องซื้อหลายคันเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนพนักงาน ในขณะเดียวกันช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถบัส รถก็จอดเฉยๆ เพราะลักษณะงานไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถในกิจกรรมอื่นๆ กรณีเช่นนี้ การเช่ารถบัสรายเดือนจะมีความคุ้มค่าอย่างมาก เพราะหน่วยงานไม่ต้องลงทุนสูงเพื่อนำรถมาจอดไว้เฉยๆ ใช้เพียงในการรับส่งพนักงาน

    ในทางกลับกัน หากองค์กรหรือบริษัท หน่วยงาน มีลักษณะงานที่ต้องใช้รถบัสเป็นประจำ ใช้ในหลากหลายกิจกรรม การลงทุนซื้อรถบัสอาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากหน่วยงานจะมีรถบัสเป็นทรัพย์สินของตนเอง สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท แต่ก็ต้องมีการดูแลรักษาและการจัดหาพนักงานขับรถ การจัดสวัสดิการต่างๆให้พนักงาน รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษารถตามมา การเลือกพิจารณาว่าจะเช่ารถบัสรายเดือน หรือจัดซื้อรถบัสของหน่วยงานจึงต้องพิจารณาความจำเป็นในการใช้งาน ลักษณะงานที่ต้องใช้ ตลอดจนพิจารณาทุนทรัพย์ขององค์กรประกอบด้วย เพราะรถบัสมีราคาค่อนข้างสูงนั่นเอง

รถบัสเช่ารายเดือน คุ้มไหม เพราะอะไรถึงคุ้ม

  • คุ้มค่าเพราะองค์กรไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ในการซื้อรถ

การซื้อรถของบริษัทแม้จะมีความคุ้มค่า เพราะบริษัทจะมีสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น แต่อาจจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ในครั้งแรก  รวมทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมบำรุง ค่าน้ำมัน ค่าล้างรถ และต้องมีค่าจ้างพนักงานขับรถอีกด้วย ดังนั้น การเลือกใช้บริการเช่ารถบัสรายเดือน จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทำให้บริษัทสามารถเกิดความคล่องตัวทางการเงิน รวมทั้งลดภาระในการดูแลรถอีกด้วย

  • คุ้มค่า เพราะลดภาระในการจัดหาและดูแลรายจ่ายตลอดจนสวัสดิการของพนักงานขับรถ

เมื่อตัดสินใจเช่ารถบัสรายเดือน ผู้ประกอบการจะจัดหาพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญ มาพร้อมให้บริการซึ่งรวมอยู่ในค่าเช่ารถรายเดือน จุดนี้ ทำให้องค์กรไม่ต้องยุ่งยากในการเปิดรับบุคลากรพนักงานขับรถเพิ่มเติม ซึ่งการจ้างพนักงานขับรถย่อมต้องมาพร้อมสวัสดิการต่างๆ ซึ่งอาจจะทำให้ต้นทุนในการใช้งานรถบัสของหน่วยงานเองสูงกว่าการเช่ารถบัสรายเดือนก็เป็นได้  และที่สำคัญในกรณีที่พนักงานขับรถไม่พร้อมทำงาน ขาด ลา มาสาย บริษัทผู้ให้บริการเช่ารถก็จะจัดคนขับรถมาทดแทนให้ ทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน  

  • คุ้มค่าเพราะสามารถเลือกรถที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ ปรับเปลี่ยนรถได้ กรณีหมดความจำเป็นต้องใช้รถ นโยบายต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงก็สามารถบริหารจัดการได้ง่าย

บริการรถบัสเช่ารายเดือนในปัจจุบัน มีรถให้บริการที่หลากหลาย ทั้งรถบัส มินิบัส รถโค้ช ดังนั้น เราสามารถเลือกเช่ารถบัสที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานได้ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น องค์กรต้องการเพิ่มจำนวนคนทำงาน ก็สามารถเช่ารถบัสเพิ่มได้ทันที หรือในกรณีบริษัทมีนโยบายปรับลดจำนวนคน เปลี่ยนแปลงระบบสวัสดิการ ไม่ต้องการเช่ารถแล้ว เมื่อครบสัญญาก็สามารถยกเลิกการเช่ารถได้ จึงถือว่าการเช่ารถบัสรายเดือนนั้น มีความคุ้มค่าในส่วนของความยืดหยุ่นต่อการบริหารจัดการอย่างมาก  นอกจากนี้ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น รถเสีย รถเสียระหว่างทาง หากเป็นรถของหน่วยงานเองอาจจะต้องรอระยะเวลาซ่อม และไม่สามารถใช้งานได้ทันทีตามปกติ แต่หากใช้บริการรถบัสเช่ารายเดือน หน่วยงานสามารถเลือกผู้ให้บริการที่จัดให้มีรถสำรองใช้ทดแทนได้กรณีฉุกเฉินได้  

แนวทางการเลือกเช่ารถบัสรายเดือนให้คุ้มค่า ตอบโจทย์การใช้งาน

  • เลือกเช่ารถบัสรายเดือนที่ตอบโจทย์ วัตถุประสงค์การใช้งาน

การเลือกเช่ารถบัสรายเดือน ฝ่ายที่กำกับดูแลต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานรถบัส เพื่อที่จะได้เลือกรถบัสที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งาน เช่น เช่ารถบัสรายเดือนเพื่อรับส่งพนักงาน  ก็ต้องเลือกรถที่มีจำนวนที่นั่งเพียงพอ สามารถนั่งได้อย่างสะดวกสบาย เป็นต้น

  • เลือกเช่ารถบัสรายเดือนจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ

ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการที่ให้เช่ารถบัส เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องคำนึงถึงเป็นลำดับต้น เพราะการที่เราเลือกใช้บริการเช่ารถนั้น เท่ากับเราถ่ายเทความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่องรถบัสที่ต้องใช้งานในองค์กรให้บริษัทผู้ให้เช่าดูแล ดังนั้นต้องเลือกบริษัทผู้ให้เช่ารถที่มีมาตรฐาน มีการจดทะเบียนบริษัทถูกต้อง มีที่ตั้งที่เป็นหลักแหล่งชัดเจน สามารถติดต่อประสานงานได้ และหากมีประสบการณ์ในการให้บริการเช่ารถบัสรายเดือนก็จะดีมาก

  • เลือกเช่ารถบัสรายเดือนจากบริษัทที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย

มาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้เช่าจะต้องพิจารณา โดยบริษัทผู้ให้เช่ารถบัสรายเดือน จะต้องให้บริการรถที่มีความปลอดภัยตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย อาทิ มีจำนวนที่นั่งที่เหมาะกับประเภทของรถ มีเข็ดขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เป็นต้น ทั้งนี้ นอกจากมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถแล้ว ผู้เช่าควรพิจารณาถึงนโยบายที่ผู้ประกอบการแจ้งประชาสัมพันธ์ร่วมด้วย ว่ามีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยหรือไม่ เช่น ควรมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้พนักงานขับรถด้านความปลอดภัยต่างๆ ควรมีการกำหนดนโยบายในการตรวจสอบพนักงานขับรถทั้งประวัติ การตรวจสุขภาพ การตรวจวัดแอลกอฮอล์ หรือการติดตั้ง GPS เพื่อติดตามรถ เหล่านี้คือนโยบายที่เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย หากผู้ประกอบการเจ้าใดมีครบถ้วนก็ถือว่าเป็นผู้ให้บริการที่น่าสนใจ

  • เลือกเช่ารถบัสรายเดือนจากบริษัทที่มีมาตรฐานด้านการให้บริการ

นอกเหนือจากมาตรฐานด้านความปลอดภัยแล้ว มาตรฐานในการให้บริการก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน เพราะการใช้บริการรถบัสเช่ารายเดือนนั้น รถบัสที่ใช้ควนมีความสะอาด พนักงานขับรถที่มีจิตบริการที่ดี แต่งตัวสุภาพเรียบร้อย พูดจาดี ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก่อนที่เราจะตัดสินใจเช่ารถสามารถตรวจสอบได้จากนโยบายเกี่ยวกับการให้บริการของผู้ประกอบการนั้นๆ

  • ต้องจัดทำเอกสารสัญญาเช่ารถบัสรายเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร  

ในการเลือกเช่ารถบัสรายเดือนจากบริษัทผู้ให้เช่านั้น บริษัทหรือองค์ต้องมีการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ประกอบการ โดยเราควรพิจารณาถึงข้อตกลงต่างๆ อย่างละเอียดว่าสอดคล้องกับความต้องการของเราหรือไม่อย่างไร เช่น ผู้ประกอบการจัดให้มีพนักงานขับรถที่เชี่ยวชาญเส้นทางหรือไม่ กรณีพนักงานขับรถประจำลา มาสาย ผู้ให้บริการเช่ารถบัสจะจัดสรรให้รถสามารถให้บริการตามปกติได้อย่างไร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรถเสียระหว่างการเดินทาง ผู้ให้บริการจะดำเนินการอย่างไร รวมทั้งต้องพิจารณาถึงกำหนดระยะเวลาในการเช่ารถบัสรับส่งพนักงานว่าระยะสัญญาเป็นรายเดือน รายปี หรือราย 3 ปี ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วกรณีที่เราทำสัญญาระยะยาวมักจะมีค่าบริการที่คุ้มค่ามากกว่าระยะสั้น แต่ก็ต้องพิจารณาถึงความจำเป็นด้านอื่นๆประกอบด้วย

  • พิจารณาสภาพรถจริงก่อนตัดสินใจทำสัญญา

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะตัดสินใจทำสัญญาเช่ารถบัสรายเดือนกับผู้ประกอบการบริษัทไหน เราควรต้องได้เห็นสภาพจริงของรถบัสที่เราจะใช้งานก่อนตัดสินใจ รวมทั้งควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆของรถ ว่ามีครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่  เพื่อให้การเลือกเช่ารถปรับอากาศรับส่งพนักงานมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงานทุกคน

      จะเห็นได้ว่าความคุ้มค่าของการเช่ารถบัสรายเดือนนั้น อยู่ที่ลักษณะการใช้งานและความพร้อมทางการเงินขององค์กร หากองค์กรไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถบัสตลอดเวลา ไม่อยากเสียเงินก้อนใหญ่มูลค่าหลายล้านบาทในการซื้อรถ การเช่ารถบัสรายเดือนก็มีความคุ้มค่าอย่างมาก ตอบโจทย์ทั้งระยะเวลาการใช้งาน ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล ลดภาระการบริหารจัดการ เพราะสำหรับองค์กรยุคใหม่แล้ว มักเน้นการหาพาร์ทเนอร์หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มากำกับดูแลหรือให้บริการตามความถนัด ทำให้บริษัทหรือองค์กร ไม่ต้องเสียเวลากับการบริหารจัดการในที่ไม่เชี่ยวชาญ สามารถใช้กำลังพลกับกิจการหรือกิจกรรมที่เป็นธุรกิจหลักของตนเองได้อย่างเต็มที่ เกิดประโยชน์สูงกว่า

สามารถติดต่อเช่ารถบัส ภัสสรชัยทัวร์
Call Center. 02-537-8881
Official Line: @patsornchai
ที่อยู่: บริษัท ภัสสรชัยทัวร์ แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด
เลขที่ 7/391 ซอยวิภาวดี 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900