ชี้เป้าสถานที่จัดกิจกรรม Outing เพื่อละลายพฤติกรรมเดินทางด้วย รถบัสเช่า

รถบัสรับส่งพนักงาน

การเลือกสถานที่สำหรับกิจกรรม Outing ให้เหมาะสมนั้น มีความสำคัญอย่างมาก เพราะอุตส่าห์ลงทุน เช่ารถบัส

ใส่ความเห็น